Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T10:08:40+02:00
Wysokosc CD trojkata dzieli go na 2 trojkaty prostokatne, w ktorych stosujemy twierdzenie pitagorasa, czyli h^2+16^2=b^2

i h^2+9^2=a^2 i jednoczesnie w samym trojkacie a^2+b^2 = c^2, gdzie c=16+9=25, czyki a^2+b^2=25^2

pierwsze dwa rownania dodajemy do siebie stronami i mamy
2h^2 +16^2+9^2=a^2+b^2, czyli 2h^2=25^2-16^2-9^2, czyli
2h^2=625-256-81
2h^2=288 stad h^2=144, h=12.

wtedy z pierwszych dwoch rownan mamy b^2 =144+256
a^2=144+81, stad b=20, a=15. Wtedy pole trojkata = 300