Rozpoznaj na podstawie poniższych opisów metody prezentacji zjawisk na mapach, a następnie podaj ich nazwy.

a) Metoda ta ukazuje natężenie określonego zjawiska w granicach danego obszaru za pomocą barw o ustalonej skali.

................................................................................

b) Za pomocą tej metody można przedstawić zjawiska, które zmieniają się w przestrzeni w sposób ciągły.

..............................................................................

c) W tej metodzie wykorzystuje się znaki umowne do przedstawiania na mapie obiektów, które są zbyt małe, aby pokazać je w skali mapy.

..............................................................................

d) Metoda ta służy do przedstawiania wielkości lub struktury zjawiska za pomocą diagramów lub wykresów naniesionych na mapę.

...........................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
A). metoda powierzchniowa
b). metoda zasięgów
c). metoda sygnaturowa
d). kartodiagramy slupkowe
266 4 266
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
dzieki natalcia
? ?
w D żle