1. Kasia marynuje ogórki. Ile musi wziąć litrów octu 10%,aby po dodaniu wody otrzymać 4 l zalewy 2%? Dla uproszczenia obliczeń przyjmujemy, że gęstość wody jest równa gęstości roztworu.
2. Ile litrów octu o stężeniu 10% i ile litrów wody należy zmieszać, aby otrzymać 2 l octu o stężeniu 6%?

Proszę o napisanie dokładnych obliczeń dane szukane itd.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T22:32:02+02:00
Zadanie 1

Dane:
Ilość roztworu (ocet +woda) [2%] - 4l

Szukane:
Ilość octu [10%] - xl

x*10%=4*2%
0,1x=4*0,2
x=0,8

Odpowiedź: Kasia musi wziąć 0,8l octu [10%]

Zadanie 2

Dane:
Ilość roztworu [6%] - 2l

Szukane:
Ilość octu [10%] - x
Ilość wody - y

x+y=2l

10%x=6%*2l
10x=12l
x=1,2l

1,2+y=2
y=0,8

Odpowiedź: Należy zamieszać 0,8l wody i 1,2l octu.
1 1 1