1.uzupełnij i uzgodnij równania:
HCOOH + ........... ----> (HCOO)2Ca + H2O
C2H5COOH + K ----> ............ + ..............
C3H7COOH + .......... ----> C + H2O
C2H5COOH + ........... ----> C + H2O
C15H31COOH + ........... ----> CO2 + H2O

2. Napisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej w sposób skrócony równania reakcji pomiędzy następującymi substancjami zachodzących w roztworach wodnych:
a) CH3COOH + NA ------->
b) HCOOH + Mg ---------->
c) (CH3COO)2Mg + HCl -------->
d) (CH3COO)2Ba + Na2CO3 ----->
e) HCOOH + K -------->

1

Odpowiedzi

2013-01-28T09:39:45+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad.1
2HCOOH + Ca(OH)₂ ---> (HCOO)₂Ca + 2H₂O
2C₂H₅COOH + K ---> 2C2H5COOK + H₂
C₃H₇COOH + O₂ ---> 4C + 4H₂O
2C₂H₅COOH + O₂ ---> 6C + 6H₂O
C₁₅H₃₁COOH + 23O₂ ---> 16CO₂ + 16H₂O

 

Zad.2
a) 2CH₃COOH + 2Na ---> 2CH₃COONa + H₂
2CH₃COO⁻ + 2H⁺ + 2Na ---> 2CH₃COO⁻ + 2Na⁺ + H₂
2H⁺ + 2Na ---> 2Na⁺ + H₂


b) 2HCOOH + Mg ---> (HCOO)₂Mg + H₂
2HCOO⁻ + 2H⁺ + Mg ---> 2HCOO⁻ + Mg²⁺ + H₂
2H⁺ + Mg ---> Mg²⁺ + H₂


c) (CH₃COO)₂Mg + 2HCl ---> 2CH₃COOH + MgCl₂
2CH₃COO⁻ + Mg²⁺ + 2H⁺ + 2Cl⁻ --->2CH₃COOH + Mg²⁺+2Cl⁻
2CH₃COO⁻ +2H⁺ --->2CH₃COOH


d) (CH₃COO)₂Ba + Na₂CO₃ --->2CH₃COONa + BaCO₃
2CH₃COO⁻+ Ba²⁺ + 2Na⁺ + CO₃²⁻ ---> 2CH₃COO⁻ + 2Na⁺ + BaCO₃
Ba²⁺ + CO₃²⁻ ---> BaCO₃


e) 2HCOOH + 2K ---> 2HCOOK + H₂
2HCOO⁻ + 2H⁺ + 2K ---> 2HCOO⁻ + 2K⁺ + H₂
2H⁺ + 2K ---> 2K⁺ + H₂