Odpowiedzi

2010-02-17T11:04:33+01:00
Zasadniczy skład instrumętów orkiestry symfonicznej utrwalił się około XVIIIwieku.podstawę tworzy grupa smyczków, a więc skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy.właśnie te instrumęty stanowia większość w orkiestrze symfonicznej, gdyż dla wyrównania proporcji głośności z instrumętami dętymi, muszą być wielokrotne.Instrumęty dente drewniane to flety,oboje, klarnety i fagoty. W grópie dętych blaszanych grają trąbki, waltornie, puzony.
instrumęty w orkiestrze symfonicznej przekazują emocje jakie niesie muzyka swym brzmieniem. Bez instrumętów nie byłoby orkiestry symfonicznej.