Odpowiedzi

2010-02-15T19:29:31+01:00
Reformy Marii Teresy

a) uproszczenie i centralizacja najwyższych organów władzy,
b) reforma podatkowa,
c) na szlachtę i kler Austrii i Czech nałożono stałe podatki (po raz pierwszy w historii monarchii),
d) nowoczesny podatek dochodowy,
e) reformy prawa i sądownictwa:
- ograniczono sądownictwo patrymonialne na wsi,
- nowy kodeks karny – 1769 – utrzymywał kary cielesne, tortury, okrutne sposoby wykonywania wyroków śmierci,
f) reforma Kościoła – aby powiększyć dochody państwa i poprawić bilans siły roboczej w kraju:
- ograniczenie politycznych i ekonomicznych praw,
- zniosła przywileje podatkowe duchowieństwa,
- zakaz wywozu z kraju tradycyjnych danin na rzecz Rzymu,
- ograniczenie liczby świąt kościelnych,
- wprowadzenie utrudnień dla mężczyzn wstępujących do klasztoru,
g) reforma oświaty:
- rozciągnięcie szkół elementarnych na najmniejsze nawet osiedla,
- nauczanie elementarne wszystkich męskich poddanych,
- rozbudowa struktury szkół ponadpodstawowych,
- objęcie szkoleniem ok. 200 tysięcy dzieci i młodzieży,
2 2 2
2010-02-15T19:35:45+01:00
Reformy Marii Teresy(w Austrii):
-podzielono kraj na gubernie i powiaty,
-zadbano o rozwój manufaktur,
-ograniczono import towarów i rozwinięto eksport,
-spisanie ludności i majątków,
-wprowadzono bardziej sprawiedliwe podatki,
-zniesieno poddaństwo osobiste chłopów,
-wprowadzono wolność wyznaniową ograniczając przywileje duchowieństwa,
-wprowadzono tolerancję religijną,
-duchowni musieli stać się również urzędnikami,
-kazano zlikwidować wiele klasztorów za względów politycznych i gospodarczych,
-podporządkowano kościół państwu.
Reformy Fryderyka II(w Prusach):
-oszczędność we wszystkich dziedzinach życia na potrzeby państwa,
-kontrola finansów,
-rozbudowa armii z 80 do 190tys. żołnierzy,
-zakazano tortór,
-ograniczono karę śmierci,
-wydano nowy kodeks prawa,
-wprowadzono tolerancję religijną.
10 3 10