Odpowiedzi

2009-10-12T20:28:06+02:00
Nalezy nie wylewac do niej ścieków
nie wyrzucac śmieci
dbac o nią
sprzątac jej brzegi
13 3 13
2009-10-12T21:01:00+02:00
-Budowanie oczyszczalni ścieków w każdej miejscowości;
-Oczyszczanie ścieków przemysłowych;
-Stosować nowoczesne technologie w przemyśle, tzn. materiałowo- i energooszczędne oraz przyjazne środowisku;
-Budować bezpieczne wysypiska śmieci, z których ścieki są kierowane do oczyszczalni ścieków;
-Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin stosować zgodnie z zaleceniami producenta, zwłaszcza na terenach rolniczych przylegających do zbiorników wodnych, aby nie dopuścić do nagromadzenia ich w glebie i przedostania się do wody;
-Schładzać wody pochodzące z oczyszczalni przemysłowych przed jej wprowadzeniem do rzek i jezior;
-Racjonalnie stosować detergenty do prania, sprzątania oraz mycia - najlepiej zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniach;
-Nie wrzucać żadnych śmieci do zbiorników wodnych;
-Zapobiegać katastrofom ekologicznym, a gdy już wybuchną szybko usuwać powstałe szkody.
24 4 24
2009-10-12T21:13:48+02:00
Trzeba ograniczyć wydzielanie gazów i oparów z kominów z fabryk, nie wolno podłączać sie do ścieków(kanalizacji), nie nawozić pól blisko zbiorników wodnych, nie wrzucac śmieci do zbiorników wodnych, wybudować lepsze oczyszczalnie.:)
10 3 10