Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:30:27+01:00
USA - country in North America, bordering with Canada to the north, Mexico to the south, the west Pacific Ocean, the Arctic Ocean north-west, the Atlantic Ocean to the east.

The third largest population (after China and India) and third in terms of territory (after Russia and Canada) consisting of the pozastanowe Pacific islands (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Northern Mariana Islands, Midway, Palmyra , American Samoa, Wake) and the Atlantic (U.S. Virgin Islands, Navassa Island, Puerto Rico - the largest of them, the state formally affiliated with the U.S.).

Tłumaczenie:

USA - państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu, Oceanem Atlantyckim od wschodu.

Trzecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach) i trzecie pod względem terytorium (po Rosji i Kanadzie) w skład którego wchodzą także pozastanowe wyspy na Pacyfiku (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Mariany Północne, Midway, Palmyra, Samoa Amerykańskie, Wake) i na Atlantyku (Wyspy Dziewicze, Navassa, Portoryko – największa z nich, formalnie państwo stowarzyszone z USA).