Odpowiedz na pytania dotyczące Jana Pawła 2.

1Dlaczego gimnazjum karola nosiło imię M.Wadowity(kim on był).?
2Podaj datę wyboru na papieżai czyje było to święto.?
3Kiedy jest obchodzony przez niego Dzień Chorego.?
4Gdzie odprawia w Wielki Piątek Drogę Krzyżową J.P.2.?
5Co wydarzyło się w Rzymie 13.V.1981r.?
6Kogo z polaków wyniósł na ołtarze.?
7Którą rocznicę pontyfikatu(i co to)obchodzi Papież w tym roku (2010)
8Co robił w dniu wybuchu 2 wojny.?
9Wymień insygnia papieskie.

2

Odpowiedzi

2010-02-15T20:24:27+01:00
1.
2.16 paździrnik 1978
3.11 luty
4.W Jerozolimie
5.Zamach na JP II
6.
7.32 rocznice
8.Robił Studia le zostały przerwane
9.Tiara,Pierścień Rybaka,pieczęć

Tych dwóch nie wiem mysle że pomogłem :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:38:27+01:00
2 .16 PAŹDZIERNIK data wyboru papieza, było to świeto rewolucji październikowej
1.ufundował "szpital dla ubogich osób obojga płci" oraz szkołę, obrońca idei tolerancji, rodowity wadowiczyn.
3. 14 luty
5.POSTRZELENIE Ojca ŚW na Placu Św PIOTRA
6. 8 polaków zostało świętych za pontyfikatu JPII,,,Rafał Kalinowski,MAKSYMILJAN KOLBE, Ojciec Święty wynosił na ołtarze często wielu prostych ludzi, aby ukazać, że świętość jest osiągalna dla każdego człowieka.
9. insygnia papieskie - potrójna srebrno-złota korona (tiara), w kształcie zaokrąglonego u góry stożka, dwa skrzyżowane klucze (srebrny i złoty) Św. Piotra, laska pasterska, pierścień
7.(chyba) 32
8. Dnia 1 września 1939 wybuchła II wojna światowa.
Okres okupacji, to czas intensywnych studiów na Tajnych Kompletach Teologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. W tym czasie Karol Wojtyła służył również do mszy św. Księciu Metropolicie Stefanowi Sapiesze. Swój czas dzielił pomiędzy pracę, studia i aktorstwo. Najwięcej jednak poświęcał się studiom i modlitwie.