1. Obwód prostokąta jest równy 80 cm. Dwusieczna jednego z kątów dzieli jego obwód na dwie części różniące się o 20 cm. Oblicz pole tego prostokąta.
2. W kuchni o wymiarach 4,5 m i 3,5 m trzeba pomalować lamperię do wysokości 1m 20 cm oraz drzwi o szerokości 80 cm i wysokości 2 m. Korzystając z danych oblicz , ile trzeba będzie zapłacić za farbę.

Dane "
Farba olejna
pojemność 1l
wydajność 9-10m kwadrotowych / L
cena 12,50 zł

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T12:13:31+01:00
Zad1
b=a+10
2a+2b=80
a+b=40
a+a+10=40
2a=40-10=30
a=15
b=15+10=25
P=a*b=15*25=375cm²

zad2
80 cm to 0,8 drzwi
Obliczam długość lamperii 2*4,5+2*3,5-0,8=9+7-0,8=15,2m
Wysokość to 1,2m
Powierzchnia lamperii15,2m*1,2m=18,24m2
Obliczam powierzchnię drzwi 0,8m*2m=1,6m2
Razem 18,24+1,6=19,84m2

Dane "
Farba olejna
pojemność 1l
wydajność 9-10m kwadrotowych / L
cena 12,50 zł
P_rzy wydajności 10m/l
19,84 m2/10l/m2=2l
2l*12,5=25zł