Odpowiedzi

2010-02-15T20:41:02+01:00
Rodzina, jest to kolebka naszego życia...
W rodzinie się wychowujemy, od rodziny uczymy się wielu rzeczy, wielu cech, to właśnie w rodzinie kształtujemy swój charakter. Dlatego też rodzina powinna tworzyć wspólnotę, jedność powiązaną nie tylko genami, cechami charakteru, podobnym wyglądem, ale przede wszystkim Bogiem,
który żyje w sercu każdego z nas...
Bóg daje nam wskazówki do tego, jak słusznie postępować,
jak żyć bez grzechu, uczy nas pobożności poprzez swoje nauki,
które niegdyś głosił Jego Syn, Jezus Chrystus, a we współczesnych czasach był to nasz Rodak, Jan Paweł II.
Karol Wojtyła szczególnie ukochał sobie młodzież,
dzięki niemu wiele z nas zrozumiało czym jest dobro,
wiele z nas się nawróciło, zrozumiało swoje niegodne postępowanie. To wspaniały dowód na to, że nauki głoszone przez Niego były jak gdyby przekazywane wprost od Boga,
dlatego zarówno my - młodzież winniśmy wysłuchiwać i wczuwać się w owe kazania, jak i nasi rodzice oraz pozostali członkowie naszej rodziny, gdyż jak wspomniałam/em rodzina jest kolebką życia i to, w jakiej się wychowamy będzie świadczyło w późniejszym czasie o tym, na jakich ludzi wyrośniemy, a przede wszystkim, jak wielki szacunek będziemy mieć do Boga...