Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:27:52+01:00
......................Wilhelm
................GłagolIca
.......................Koran
...................CyrlIca
............PańszczyzNa
.......................Gregoriańska
...............MieszkO I
.............. BolesłaW Chrobry
....................ŁokIetek
................. BraktEat

HASŁO : WIKINGOWIE
1. Zwany inaczej Zdobywcą
2. Alfabet oddający dźwięki mowy słowiańskiej(utworzony w IXw. przez Konstantyna)
3. Święta księga wyznawców Islamu
4. Kolejne po Głagolicy pismo słowiańskie
5. Obrabianie gruntów należących do pana
6. Reforma której głównym belem było dążenie do uwolnienia Kościoła od władz świeckich
7. Przyjął chrzest Polski
8. Pierwszy koronowany władca Polski
9. Nazwisko króla który zjednoczył dużą cześć ziem Polski (wraz z Małopolską i Wielkopolską) po rozbiciu dzielnicowym
10.Moneta wybijana jednostronnie za panowania Bolesława Krzywoustego (przedstawiała św.Wojciecha z pastorałem ,kładącego rękę na głowie Bolesława Krzywoustego)