Co możecie zróbcie, będę wdzięczna nawet za jedno zadanie.

1. Jaki ładunek przepłynie przez przewodnik w czasie pół minuty jeśli natężenie prądu wynosi 5A?

2. Narysuj schematy możliwych połączeń czterech oporników, z których każdy ma opór 2 Ohm. Wyznacz opór otrzymanych połączeń.

3. Praca jaką wykonał prąd o natężeniu 4A w czasie 2,1 h wynosi 16,4kW. Jakie jest napięcie?

4. Praca jaką wykonał piecyk elektryczny o mocy 4,4kW wynosi 2,64kWh. Jak długo był włączony?

5. Jakie ciepło wydzieliło się na oporniku o oporze 0,5 Ohm w czasie 15s jeśli natężenie prądu wynosi 2,5A?

2

Odpowiedzi

2010-02-15T19:48:12+01:00
1.
t=30 s q=?
I=5A

I=q/t
q= I*t
q=5A*30s
q=150 C

2
http://electronic.blox.pl/resource/poaaczenie_szeregowe_rezystoraw.JPG
narysuj takie tylko cztery.

R=2Ω+2Ω+2Ω+2Ω
R=8Ω


1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:49:31+01:00
3.
praca: W=16,4kWh=16400Wh
prąd: I=4A
czas: t=2,1h
W=P*t z tego P=W/t
P=U*I z tego U=P/I podstawiamy za P poprzedni wzór i mamy
U=W/(I*t)
podstawiając dane mamy:
U=16400/(4*2,1)=1952V

4.
praca: W=2,6kWh
moc: P=4,4kW
W=P*t
t=W/P=2,6/4,4=0,59h=35min.

5.
ciepło: Q=W=U*I*t
opór: R=U/I z tego U=R*I
podstawiająć U z drugiego wzoru do pierwszego mamy:
Q=R*I^2*t=0,5*2,5*2,5*15=46,875W
1 5 1