1. Napisz liczbę składającą się z x setek, 1 dziesiątki i y jedności.
2. Zmieszano 5kg cukierków w cenie po x zł za kilogram i 6kg cukierków po y zł za kilogram. Jaka jest cena jednego kilograma tej mieszanki ?
3. Cena 1 metra tego materiału jest równa 26 zł. Oblicz cenę jednego metra tego materiału po podwyżce o a %.
4. Cena towaru przed podwyżką wynosiła x zł, a po podwyżce y zł. O ile % podwyższono cenę towaru ?
5. Uporządkuj jednomian (-3)aaa3b4b²(-2a)(-c).
6. Uporządkuj jednomian 2xx4y²y i oblicz jego wartość liczbową dla x= - 1/2 i y = 2
7. Do autobusu wiozącego 30 pasażerów wsiadło m osób, a wysiadło o 4 osoby mniej niż wsiadło. Ilu pasażerów jest teraz w autobusie?
8. Następujące sumy wyrazów podobnych zastąp jednym wyrazem:
a) 3x + 5x - 8x + 10x
b) ax - 4ax - 8 ½ ax + 1 ¼ ax - 0,75
9. a) 5ab - 4a² b² - 8ab² + 3ab - ab² - 4a² b²
b) ⅖x - 2,2 xy - 0,6x + 1,2xy - 0,4xy + 2
10. Napisz sumę dwóch liczb trzycyfrowych, w których cyfrą setek jest x, cyfrą dziesiątek y, cyfrą jedności z.
11. W trójkącie ABC długość boku AB wynosi c dm, bok BC jest o 2 dm dłuższy od boku AB, a bok CA o 3 dm dłuższy od boku BC. Oblicz obwód tego trójkąta.
12. Młodsza siostra ma obecnie 4 lata. Po upływie x lat będzie ona 3 razy młodsza od starszej siostry. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile lat ma obecnie starsza siostra.

Dałam po 5 punktów za zadanie :) wydaje mi się, że to dużo...
Jeśli będziecie rozwiązywać moje zadania to proszę o to by były one rozwiązywane prawidłowo. Uznaje tylko wtedy gdy są:
1. Poprawnie rozwiązane 2. Wszystkie rozwiązane 3. Czytelne
Nieprzestrzeganie tych zasad grozi SPAMEM !!! Ale nie jestem taka zła :) za dobrze rozwiązane i czytelne zadania daje NAJNAJNAJ !!!

Mam nadzieję że znajdą się chętni !!! :) Z góry bardzo dziękuje :)))

Potrzebne mi to na jutro, więc bardzo proszę o pomoc...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T10:56:32+01:00
1. Napisz liczbę składającą się z x setek, 1 dziesiątki i y jedności.
100*x+1*10+y
2. Zmieszano 5kg cukierków w cenie po x zł za kilogram i 6kg cukierków po y zł za kilogram. Jaka jest cena jednego kilograma tej mieszanki ?
(5*x+6*y):11
3. Cena 1 metra tego materiału jest równa 26 zł. Oblicz cenę jednego metra tego materiału po podwyżce o a %.
26+26*a%
4. Cena towaru przed podwyżką wynosiła x zł, a po podwyżce y zł. O ile % podwyższono cenę towaru ?
(y-z)/x*100%
5. Uporządkuj jednomian (-3)aaa3b4b²(-2a)(-c).
-18*a4*b³*c
(a4-a do potęgi 4)
6. Uporządkuj jednomian 2xx4y²y i oblicz jego wartość liczbową dla x= - 1/2 i y = 2

8*x²*y³
8*¼*8=2*8=16

7. Do autobusu wiozącego 30 pasażerów wsiadło m osób, a wysiadło o 4 osoby mniej niż wsiadło. Ilu pasażerów jest teraz w autobusie?
30+m-(m-4)=
=30+m-m+4=
=34
8. Następujące sumy wyrazów podobnych zastąp jednym wyrazem:
a)
3x + 5x - 8x + 10x
10x

b)
ax - 4ax - 8 ½ ax + 1 ¼ ax - 0,75
-10¼ ax - 0,75

9.
a)
5ab - 4a² b² - 8ab² + 3ab - ab² - 4a² b²
8ab-8a²b²-9ab²+3ab

b)
⅖x - 2,2 xy - 0,6x + 1,2xy - 0,4xy + 2
0,4x- 2,2 xy - 0,6x + 1,2xy - 0,4xy + 2
-0,2x-1,4xy+2

10. Napisz sumę dwóch liczb trzycyfrowych, w których cyfrą setek jest x, cyfrą dziesiątek y, cyfrą jedności z.
2*(100x+10y+z)=200x+20y+2z
3*(100x+10y+z)=300x+30y+3z

11. W trójkącie ABC długość boku AB wynosi c dm, bok BC jest o 2 dm dłuższy od boku AB, a bok CA o 3 dm dłuższy od boku BC. Oblicz obwód tego trójkąta.
Obw=c+(c+2)+(c+5)=c+c+2+c+5=3c+7 dm

12. Młodsza siostra ma obecnie 4 lata. Po upływie x lat będzie ona 3 razy młodsza od starszej siostry. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile lat ma obecnie starsza siostra.
y - wiek starszej siostry

y+x=3*(4+x)
y+x=12+3x
y=12+3x-x
y=12+2x