Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T19:40:38+01:00
Stałocieplność, biologiczna zdolność utrzymywania stałej temperatury ciała, bez względu na zmiany temperatury otoczenia. U ptaków temperatura w granicach 38-44°C, u ssaków 35-40°C.
1 5 1
2010-02-15T19:41:53+01:00
Stałocieplność oznacza,że temperatura ciała osobnika nie jest zależna od temperatury otoczenia.

Myślę, że pomogłam!.:***
1 5 1
2010-02-15T20:32:11+01:00
Stałocieplność-homojotermia, utrzymywanie stałej temperatury ciała przez zwierzęta,dzięki procesom chemicznym zachodzącym w organizmie, które wyrównuja straty ciepła lub umożliwiają jego utratę, gdy zmienia się temperatura środowiska zewnętrznego.Do procesów przeciwstawiających się spakom temperatury ciała należy wytwarzanie energii podczas spalania pokarmu, praca mięśni, kurczenie się biegnących w skórze naczyń krwionośnych, a do obniżenia temperatury pocenie się, szybkie oddychanie, rozszrzenie naczyń krwionośnych i inne.Ssaki i ptaki są zwierzętami stałocieplnymi, natomiast pozostałe kręgowce (krągłouste,ryby,płazy i gady)oraz bezkręgowce zmiennocieplnymi. Zwierzęta stałocieplne mają jeszcze dodatkowe przystosowania pozwalające im na długotrwałe utrzymywanie stałej temperatury ciała, jak występowanie termoizolacynej warstwy włosów,piór czy tłuszczu.Ich procesy metaboliczne przebiegają dzięki temu bardziej efektywnie, umożliwiając im utrzymywanie stałej aktywności w większości stref klimatycznych.