Mam zrobic prace dlugo terminową,ale odp potrzebna mi jest jak najszybciej. temat pracy to: Epika. Potrzebne mi jest jej pochodzenie. Oraz Jej gatunki wraz z opisem.Oraz przykłady do nich (tytuł wraz z autorem )

wybieszcie chodziasz jedno,kazda pomoc mi sie przyda. ;)
Dzięki...

P.S To nie ma byc ani dramat ani liryka.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T19:52:19+01:00

Nazwa ta pochodzi od greckich słów: "epikos" - epicki, "epos" - słowo. Epika rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe.Jest to jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich, obejmujący utwory, których podstawowe cechy to: 1. fabularny charakter świata przedstawionego (czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia); 2. usytuowanie podmiotu literackiego - narratora - na zewnątrz tego świata; 3. narracyjna forma wypowiedzi (narracja pierwszo lub trzecioosobowa)
Za źródło epiki jako samodzielnego rodzaju literackiego uznaje się ludowe opowieści przekazywane ustnie, dotyczące legendarnej i historycznej przeszłości: mity, podania, baśnie.

gatunki epickie:
baśń - Andersen Świniopas
mit - Dedal i Ikar
opowiadanie - W górach Bolesław Prus
nowela - ABC Eliza Orzeszkowa
powieść - Krzyżacy Henryk Sienkiewicz
epopeja - Pan Tadeusz Adam Mickiewicz
legenda- O Lechu, Czechu i Rusie
1 5 1