9) W konursie piękności bierze udział 15 modelek. Prawdopodobieństwo że zwycięży Emilia jest równe 0,2. Prawdopodobieństwo że zwycięży Aldona jest równe 1/10. Prawdopodobieństwo że zwycięży Emilia lub Aldona jest równe:
a)0,02
b)0,3
c)3/150
d)3/15

10) Wiadomo, że a>0. Wyrażenie (a-² * a⁵)^1/6 (do 1/6) pod kreską ułamkową √a po sprawdzeniu do najprostrzej postaci jest równe:
a)1
b)a
c)0
d)a^1/2

1

Odpowiedzi

2010-02-15T19:50:08+01:00