POMÓŻCIE TO NA JUTRO !!!


1.Odkryj regułę i dopisz 3 następne liczby.

5,4,3,2,


2.Oblicz :
4-11=
(-5)-12=
1000-9000=

3.Uzupełnij:
15-35+15+....=....
(-27)-9=(-27)+....=.....

4.Oblicz:
a)
17-10=
17-(-10)=
-17-10=
-17-(-10)=
b)
-13-15=
-13-(-15)=
13-15=
13-(-15)=

5.Oblicz:
-66-44=
45-54=
-9-(-64)=
-111-333=

6.Uzupełnij:

6-............=9
-4-.............=1
-7-...........=-10
0-..........=7
.............-(-6)=-9
.............-(-4)=0!!! POMOCY !!!


2

Odpowiedzi

2010-02-15T19:50:45+01:00
1.
1 0 -12.
-7
-17
-8000


3.
+35=30
+(-9)=-36


4.
a.
7
27
-27
-7

b.
-28
2
-2
28


5.
-100
-9
55
-444


6.
15
-5
-3
-7
-15
-4
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T19:54:32+01:00
1.
5,4,3,2,
Polega ona na tym że zmniejsza się o 1, czyli:
5,4,3,2,1,0,-1


2.
4-11= -7
(-5)-12=-17
1000-9000=-8000

3.
15-35=15+(-35)=-20
(-27)-9=(-27)+(-9)=-36

4.
a)
17-10=7
17-(-10)=17+10=27
-17-10=-27
-17-(-10)=-17+10=-7
b)
-13-15=-28
-13-(-15)=-13+15=2
13-15=-2
13-(-15)=13+15=28

5.
-66-44=-110
45-54=-9
-9-(-64)=-9+64=55
-111-333=-444

6.

6-(-3)=9
-4-(-5)=1
-7-3=-10
0-(-7)=7
-15-(-6)=-9
-4-(-4)=0
6 4 6