PRZETŁUMACZYŚ



Some people who have difficulties in sleepisn automatically turn to sleeping pills. But before even thanking about them, it's a good idea to try and prepare yourself for sleep. Here's some advice. Before going to sleep, don't discuss exciting problems, quarrel with your family or watch a murder mystery on TV. Slep can be completely destroyed by too much excitement or worry. Also exercise before sleep is not a good idea. You can open the door to let out your dog,but don't take him for a long walk. The old advice to read in bed before sleep has now changed into a new one: be careful what you read before sllep. An interesting detective story can keep you awake till the morning comes. It's better to count sheep, or listen to the news on the radio - many people find it more effective than any sleeping pill!

1

Odpowiedzi

2010-02-15T20:05:23+01:00
Niektórzy ludzie, którzy mają trudności ze snem automatycznie zwracają się do środków nasennych. Ale zanim jeszcze pomyślą o nich, to warto spróbować przygotować się do snu. Oto kilka porad. Przed pójściem spać, nie dyskutujemy o ekscytujących problemach, kłótni z rodziną czy oglądamy tajemnicę morderstwa w telewizji. Sny są całkowicie zniszczone przez nadmiar emocji i obaw. Wykonywanie ćwiczeń przed snem nie jest dobrym pomysłem. Możesz otworzyć drzwi i wypuścić swojego psa, ale nie bierz go na długi spacer. Stare rady czytaj w łóżku przed snem żeby nie zmieniła się w nową: uważaj co czytasz przed snem. Ciekawa historia detektywa może zachować się do rana. Lepiej liczyć owce, albo słuchać wiadomości w radiu - wiele rzeczy jest bardziej skuteczniejszych niż jakakolwiek pigułka do spania!