Odpowiedzi

2010-02-15T19:59:57+01:00
W polityce wewnętrznej wprowadził liczne reformy, mające doprowadzić do wzmocnienia władzy cesarskiej, reorganizacji i centralizacji administracji państwowej, uporządkowania finansów i uzdrowienia waluty oraz zmiany systemu prawnego i szkolnictwa. Powołał również potężną policję. Ogłosił amnestię dla monarchistów i pozwolił na powrót emigrantom, burżuazji i chłopom zapewnił nietykalność majątkową. Poparł założenie Banku Francji (1800), zawarł konkordat z kościołem zyskując przychylność papiestwa (1801), narzucił Francji nową konstytucję (1802) i wprowadził kodeks prawa cywilnego (1804, noszący od 1807 oficjalną nazwę kodeksu Napoleona), kodeks procedury cywilnej z 1807, kodeks handlowy z 1807, kodeks postępowania karnego z 1808 oraz kodeks karny z 1810. Najdonioślejsze znaczenie przypisuje się kodeksowi cywilnemu.
20 2 20