Analiza wiersza "Pozdrowienie"

Witam! jestem tumanem, który nie umie rozwiązać 4 punktów (pytań).

Więc tak:

1) Z ilu strof zbudowany jest wiersz
2) Ilusylabowy jest wiersz
3) Czy zachowano regularność w ilości sylab
4) Jaki jest układ rymów, czy zachowana jest tu regularność

Proszę HELP!

2

Odpowiedzi

2010-02-15T20:16:56+01:00
1. wiersz zbudowany jest z 4 strof
2, pierwszy wers ma 8 sylab
drugi ma 6 sylab
trzeci ma 8 sylab
czwarty ma 6 syblab
3. w co drugim wersie zgadza się ilość sylab. W 1 i 3 wersie jest 8 sylab a w 2 i 4 jest 6 sylab)
4,Układ krzyżowy (ab ab- to taki schemat)


Dasz naj za pierwszą odpowiedź???
1 5 1
2010-02-15T20:22:10+01:00
1.wiersz jest zbudowany z 4 strof;
2.Wiersz jest o rytmice abab, z czego wersy a są 8-sylabowe, a b sześciosylabowe;
3.Nie zachowaną więc regularności w ilości sylab; potarza się ich liczba na krzyż (w co drugim wersie);
4.rymy krzyżowe, wg wzoru: abab- została zachowana regularność rymów ( w ostatniej zwrotce odbiega słowo "tysiąckroć");
rymy męskie- jednosylabowe.
1 3 1