Odpowiedzi

2010-02-16T01:13:38+01:00
A(-2;4)
b(2;2)
c(-3;-8)

AB=√(2+2)²+(2-4)²=√20=2√5
AC=√(-3+2)²+(-8-4)²=√145
BC=√(-3-2)²+(-8-2)²=√125=5√5

(2√5)²+(5√5)²=(145)²
20+125=145
145=145
trójkąt jest prostokatny