1. Konieczność zrzucania liści na zimę przez większość roślin okrytozalążkowych w strefie umiarkowanej związana jest z warunkami środowiska. - Uzasadnij stwierdzenie w 3-4 zdaniach.
2. Oceń możliwość życia roślin motylkowatych i owadożernych na glebach ubogich w azot. -2-3 zdania
3. Podaj 4 przykłady działalności człowieka, w której wykorzystuje się wiedzę o wpływie czynników środowiska na przebieg fotosyntezy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:29:08+01:00
1. Zrzucanie liści przez rośliny okrytozalążkowe jest konieczne, gdyż mniejszy jest pobór wody z gleby, gdyż ona zamarza, a woda potrzebna jest w procesie fotosyntezy. Ponadto woda w tkankach rośliny może zamarzać niszcząc je. Rośliny w zimę nie potrzebują dużej ilości produktów fotosyntezy, toteż nie potrzebują liści do jej przeprowadzania.
2. Na glebach ubogich w azot rośliny motylkowate maja szansę bytu, gdyż związki azotu uzyskują poprzez symbiozę z bakteriami brodawkowymi, które wiążą azot do postaci przyswajalnej dla roślin. Rośliny owadożerne pobierają azot z zjadanych owadów - azot jest elementem budulcowym białek.
3 a) budowa szklarni
b) uprawa roślin na glebach żyznych, nawodnionych
3 5 3