Odpowiedzi

2010-02-15T20:21:03+01:00
1. Prawodawcą dekalogu jest Pan Bóg, nadał je ludziom przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie je potwierdził.
2. Przykazania dotyczą wszystkich ludzi, lecz nie każdy ich przestrzega.
3. Dekalog dotyczy sfer takich jak pragnienia, marzenia i cele życiowe.
4. *Pierwsze przykazanie do powinności wobec Boga.
*Drugie przykazanie do powinności wobec Boga.
*Trzecie przykazanie do powinności wobec Boga.
*Czwarte przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Piąte przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Szóste przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Siódme przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Ósme przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Dziewiąte przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
*Dziesiąte przykazanie do relacji między innymi ludźmi naszymi bliźnimi.
1 5 1