Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:22:14+01:00
Wiara-określona religia lub wyznanie; też: przekonanie o istnieniu Boga.Przekonanie, że coś jest słuszne, prawdziwe, wartościowe lub że coś się spełni.
Nadzieja-oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni.Możliwość spełnienia czegoś.
Roztropność-cecha człowieka działającego z namysłem, rozwagą.
sprawiedliwość-uczciwe, prawe postępowanie.
Męstwo – cnota moralna, która polega na umiejętności podjęcia dobrej decyzji mimo niesprzyjających uwarunkowań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Cnota męstwa czyni zdolnym do stawienia czoła próbom i narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje, w imię wyższych wartości.
Umiarkowanie – cnota moralna, która polega na używaniu rozumu dla panowania nad własnymi instynktami i potrzebami. Oznacza umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem.