Korzystając z tabeli rozpuszczalności, dobierz dwie sole tak, aby w wyniku reakcji między nimi otrzymać osad węglanu wapnia CaCO3.
Podaj laboratoryjną metodę pozwalającą rozdzielić produkty reakcji strąceniowej. Opisz potrzebny sprzęt laboratoryjny.

2

Odpowiedzi

2009-10-12T21:05:39+02:00
Ca(OH)₂ + H₂CO₃ → CaCO₃ + 2H₂O

Metoda: np. dekantacja (zlewanie cieczy znad osadu lub wyssysanie jej za pomocą rurki) albo filtracja.

Potrzebne przyrządy:
* 2 zlewki i w sumie to raczej wystarczy, bo polega to na wielokrotnym zlewanie cieczy znajdującej się nad osadem.
* Do filtracji to: odpowiednie sitko, zlewki etc.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T23:00:28+02:00
1)
Na₂CO₃ + CaCl₂ ==> CaCO₃ + 2 NaCl
2)
3 CaBr₂ + Cr₂(CO₃)₃ ==> 3 CaCO₃ + 2 CrBr₃

I
Najpierw zachodzi sedymentacja (opadanie osadu na dno pod wpływem siły ciężkości)
II
Następnie jest dekantacja (zlewanie cieczy z nad osadu, a kolejno wysuszyć paskiem bibuły)
III
Możemy również użyć sączenie/filtracja (przepuszczenie zawiesiny przez przegrodę porowatą przepuszczalną dla cieczy a nieprzepuszczalną dla ciała stałęgo) ==>(Przegroda porowata: materiały filtracyjne) stosujemy:
& bibuły filtracyjne
& masy włókniste (wata szklana)
& płótno filtracyjne
albo
sączenie możemy wykonać pod próżnią
IV
rozdzielić mieszaninę ciało stałe-ciecz możemy odwirować osad w wirówce

sprzęt:
I, II
zlewka, bagietka, zlewka na odlanie roztworu
III
bibuła (do wyboru mamy gęsta, średnia, miękka), masa włóknista, płótno filtracyjne, lejek, zlewka lub kolba (bądź inne naczynie);
sączenie pod próżnią to: lejek Schotta lub lejek Büchnera, kolba, zlewka lub inne naczynie, bibuła
IV
probówka do wirówki, wirówka automatyczna/ręczna, bibuła