Odpowiedzi

2010-02-15T20:22:56+01:00
Nie wim czy o to chodzi
A= 3 odległość 3 i 4 odległość 4
B= 1 odłegłość 1 i 3 odległośc 3
C= 8 odległośc 8 i 6 odległośc 6
D= 3 odległosc 3 i 3 odległośc 3
E= 12 odległośc 12 i 5 odległość 5
2010-02-15T20:37:47+01:00
Początek układu współrzędnych to (0;0)
obliczamy za pomocą wzoru
BA= √(xa-xb)²+(ya-yb)² (GDZIE A I B TO INDEKSY DOLNE)

A=(3,4)
AS=√3²+4²
√9+16
√25
AS=5

B=(1,3)
BS=√1²+3²
BS=√1+9
BS=√10

C=(-8,6)
CS=√-8²+6²
CS=√64+36
CS=10

D=(-3,-3)
DS=√-3³+(-3)²
DS=3√2

E=(12,-5)
ES=√12²+(-5)²
ES=√169
ES=13

1 5 1