Odpowiedzi

2010-02-17T13:56:32+01:00
(2x-3)*(x-2)-3(x+3)*(x-5) =
2x²-4x-3x+6-3(x²-5x+3x-15)=
2x²-7x+6-3x²+15x-9x+45=
-x²-x+51


3x(2x-3)-x²(x-1)=
6x²-9x-x³+x²=
7x²-x³-9x

mam nadzieję,że o to chodziło i pomogłam :)