Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:30:40+01:00
1.Wyraź w sekundach x godzin i y minut .
xgodzin = 3600x sekund
y minut = 60y sekund

2.zapisz:symbolicznie:suma kwadratów liczb a i b pomniejszona o podwojony iloczyn tych liczb,a następnie oblicz wartość wyrażenia dla a=-2 i b=3....

a^2+b^2 - 2ab

(-2)^2 + 3^2 - 2(-2)3 = 4+9+12=25
3 4 3