Mam dla was 2 zadania ^^
Trzeba je zrobić w układzie równań .
Polecenie do każdego zadnia;
Ułóż drugie równanie do treści napisanej DUŻĄ LITERĄ
a pierwsze równanie do tresci napisanej w NaStęPuJąCy SpOsóB.
Rozwiąz układami równań dowolną metodą ;
1 . SAMOCHÓD , KTÓRY JECHAŁ 8 GODZ. POKONAŁ TAKĄ SAMĄ TRESĘ CO SAMOCHÓD , KTÓRY WYJECHAŁ 2 GODZ. WCZEŚNIEJ.IcH SrEdnIA pRęDkOśĆ WynOsi 70 Km/H . Oblicz obydwie prędkości.
2.30 % OsZcZDnOści KasI To TyLe SAmO Co 50 % oSzCzęDnOści KrZysia .kRZYŚ MA O 3,60 ZŁ MNIEJ NIŻ kASIA.Ile oszczędnosci ma każde z nich ???

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:42:28+01:00
1.x=3/4y
(x+y):2=70 km/h

x-3/4y=0|*(-1)
x+y=140km/h

-x+3/4y=0
x+y=140 km/h

1,75y=140 km/h|:1,75
y=80 km/h

x=3/4*80 km/h
y=80 km/h

x=60 km/h
y=80 km/h

2.
0,3x=0,5y
x=y+3,6

0,3x-0,5y=0|*(-2)
x-y=3,6

-0,6x+y=0
x-y=3,6

0,4x=3,6|:0,4
x=9

0,3*9=0,5y
x=9

2,7=0,5y|*2
x=9

y=5,4
x=9