-oblicz ile moli,gramów,atomów tlenu zawiera 71g Na2SO4.

-do reakcji spalania glinu w tlenie 4Al+3o2->2Al2O3 uzyto 0,2mola glinu. ile gramów tlenku glinu otrzymano?

-przeprowadzono reakcje rozcieńczonego kwasu siarkowego(VI)z cynkiem w celu otrzymana wodoru. zmaeszczono kolejno a)0,4 mola cynku z nadmiarem kwasu b)32,5g cynku z nadmiarem kwasu c)1,5*10^23 atomów cynku z nadmiarem kwasu otrzymane ilości wodoru uszereguj od najwkieszej do najmniejszej

-olbicz ile moli gramów atomów tlenu zawiera 79g K2SO3

-w rekacji siarki z 4 molami wapnia otrzymano siarczan -wapnia(CaS). oblicz ile moli siarki przereagowało?
-olbicz ile gramów chlorku potasu(CL2) potrzeba do otrzymania 250 g chlorku sodu?

-ile dm^3 tlenu wegla (II) odmierzonego w warunkach normalnych mozna utlenic do CO2 majac do dyspozycji 24g tlenu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T14:06:19+01:00
Na2SO4
Obliczam masę

46+32+64= 142

142g - 64gO2
71 g - xg O2
x= 32gO2
---------------------
4AL +3O2 ---- >2 Al2O3
0,2 m ---- xg
4 m ----- 150g
x = 7,5 g
odp. Powstanie 7,5 g tlenku glinu.
-------------------------------------
a) H2SO4 + Zn -----> ZnSO$ + H2
0,4 m ------ xdm3
1m ------ 22,4 dm3
x = 8,96 dm3.

b) 32,5 g ----- xdm3
65 g -----22,4 dm3
x = 11,2 dm3
c) 1,5 * 10^23 --- x dm3
60,2 * 10^23 --- 22,4 dm3
x = 0,55 * 10^23
------------------------------------------
K2SO3
obliczam masę

39*2 + 32 + 16*3 = 78+32+48 = 158 g
158g - 48 g O2
79 g - xg O2
x = 24 g O2
------------------------------------------
2S2+ 4Ca ---->4CaS
x - 4m
2m - 4 m
x = 2m
------------------------
chlorek potasu ma wzór KCL

KCL + NaOH ----> NaCL + KOH
xg --- 250g
74,5g --- 58,5 g
x=318,3 g
----------------------------
2 CO + O2 --->2CO2
x dm3 -- 24 g
44,8 dm3 - 32g

x = 33,6 dm3.