Sorka, że tak mało pkt ale tylko tyle mam a zadania nie są chyba super trudne

Wykorzystać wzory skróconego mnożenia
(3a-1)³
(a+2b)³
(2a-3b)³
Rozłóż na czynniki

a) 9/4 x² = 1/100

b) 81a²b²-1

c) (5x+3y)²-25

d)(2x+4y)³

e)x³-8y³

f) 49x² - 70xy + 25y²


2

Odpowiedzi

2009-10-12T21:15:42+02:00
(3a-1)³=27a³-27a²+9a-1
(a+2b)³=a³+6a²b+12ab+8b³
(2a-3b)³=8a³-36a²b+54ab²-9b³
Rozłóż na czynniki

a) 9/4 x² - 1/100=(3/2x-1)(3/2x+1)

b) 81a²b²-1=(9ab-1)(9ab+1)

c) (5x+3y)²-25=(5x+3y-5)(5x+3y+5)

d)(2x+4y)³=8x³+48x²y+96xy²+16y²

e)x³-8y³=(x-2y)(x²+2xy+4y²)

f) 49x² - 70xy + 25y²=(7x-5y)²
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-12T21:16:54+02:00
(3a-1)³=(3a)³-3*(3a)²*1+3*3a*1²-1³=27a³-9a²+9a-1
(a+2b)³=a³+3*a²*2b+3*a*(2b)²+(2b)³=a³+6a²b+12ab²+8b³
(2a-3b)³=(2a)³-3*(2a)²*(3b)+3*(2a)*(3b)²+(3b)³=8a³-36a²b+54ab²+27b³

a) 9/4 x² = 1/100
9/4 x² - 1/100=0
(3/2x-1/10)(3/2x+1/100)=0

b) 81a²b²-1=(9ab-1)(9ab+1)

c) (5x+3y)²-25=((5x+3y)-5)((5x+3y)+5)=(5x+3y-5)(5x+3y+5)

d)(2x+4y)³=(2x+4y)(2x+4y)(2x+4y)
(2x+4y)³=(2x)³+3*(2x)²*(4y)+3*(2x)*(4y)²+(4y)³=8x³+48x²y+96xy²+64y³

e)x³-8y³= (x-2y)(x²-x*2y+(2y)²)=(x-2y)(x²-2xy+4y²)

f) 49x² - 70xy + 25y² = (7x-5y)²
(7x-5y)²=(7x)²-2*(7x)*(5y)+(5y)²=49x²-70xy+25y²