Ułóż równania reakcji otrzymywania podanych soli trzema sposobami:
- kwasu z metalem aktywnym
- kwasu z zasadą
- kwasu z tlenkiem metalu.

a) K₃PO₄
b) Al₂S₃
c) Zn(NO₃)₂
d) Al₂(SO₄)₃
e) Mg(NO₃)₂
f) Fe₂(SO₄)₃
g) Ca₃(PO₄)₂

1

Odpowiedzi

2013-01-28T11:37:25+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) K₃PO₄
6K + 2H₃PO₄ ---> 2K₃PO₄ + 3H₂
3KOH + H₃PO₄ ---> K₃PO₄ + 3H₂O
3K₂O + 2H₃PO₄ ---> 2K₃PO₄ + 3H₂O
b) Al₂S₃
2Al + 3H₂S ---> Al₂S₃ + 3H₂
2Al(OH)₃ + 3H₂S ---> Al₂S₃ + 6H₂O
Al₂O₃ + 3H₂S ---> Al₂S₃ + 3H₂O
c) Zn(NO₃)₂
Zn + 2HNO₃ ---> Zn(NO₃)₂ + H₂
Zn(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Zn(NO₃)₂ + 2H₂O
ZnO + 2HNO₃ ---> Zn(NO₃)₂ + H₂O
d) Al₂(SO₄)₃
2Al + 3H₂SO₄ ---> Al₂(SO₄)₃ + 3H₂
2Al(OH)₃ + 3H₂SO₄ ---> Al₂(SO₄)₃ + 6H₂O
Al₂O₃ + 3H₂SO₄ ---> Al₂(SO₄)₃ + 3H₂O
e) Mg(NO₃)₂
Mg + 2HNO₃ ---> Mg(NO₃)₂ + H₂
Mg(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Mg(NO₃)₂ + 2H₂O
MgO + 2HNO₃ ---> Mg(NO₃)₂ + H₂O
f) Fe₂(SO₄)₃
2Fe + 3H₂SO₄ ---> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂
2Fe(OH)₃ + 3H₂SO₄ ---> Fe₂(SO₄)₃ + 6H₂O
Fe₂O₃ + 3H₂SO₄ ---> Fe₂(SO₄)₃ + 3H₂O
g) Ca₃(PO₄)₂
3Ca + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂
3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3CaO + 2H₃PO₄ ---> Ca₃(PO₄)₂ + 3H₂O