Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:42:33+01:00
Apelujemy i prosimy o podpisanie przez adresatów niniejszej korespondencji załączonego „Listu otwartego publicystów w obronie tolerancji i wolności wykonywania zawodu”, stanowiącego reakcję na osławiony „List otwarty w obronie rozumu” sygnowany przez grupę naukowców, którzy w wystąpieniu skierowanym do ministra pracy i polityki społecznej zakwestionowali prawo wykonywania zawodu przez radiestetów, niekonwencjonalnych terapeutów, paranormalnych prognostów itp. – poprzez uwzględnienie w/w zajęć i profesji w ramach tzw. Klasyfikacji zawodów i specjalności, funkcjonującej zresztą od wielu lat i zgodnej z międzynarodowymi standardami oraz normami Unii Europejskiej. Umieszczenie wspomnianych zajęć i zawodów wśród kilkuset innych oznacza nic innego, niż statuowanie ram prawnych ich funkcjonowania i umożliwia odprowadzanie podatków, uiszczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotnych itp.
2 3 2