Łączny koszt pierwszego i drugiego tomu ksiązki wynosił 38zł. cena pierwszego tomu została obnizona o 20% a drugiego o 10% i wówczas za 25 egzemplaży pierwszego tomu i 20 egzemplaży drugiego tomu zapłacono 720zł. Ile kosztował pierwszy i drugi tom przed obniżką??

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T20:59:05+01:00
Rozwiązuje układem równan:

x-koszt 1 tomu ksiązki
y-koszt 2 tomu ksiązki

x+y=38
25(x-20%x)+20(y-10%y)=720

x+y=38
25(x-2/10x) + 20(y-1/10y)=720

x+y=38
25x-5x+20y-2y=720

x+y=38
20x +18y=720

x=38-y
20(38 - y)+18y=720
760-20y+18y=720
-2y=720-760
-2y=-40|:(-2)
y=20

x=38-y
x=38-20
x=18

odp.przed obniżką pierwszy tom koszrował 18zł a drugi 20 zl.
1 5 1
2010-02-15T21:34:40+01:00
X-cena pierwszego tomu
y-cena drugiego tomu

x+y=38
25(x-1/5x)+20(y-1/10y)=720

x+y=38
25x-5x+20y-2y=720

x+y=38/*(-18)
20x+18y=720

-18x-18y=-684
20x+18y=720

2x=36/:2
x+y=38

x=18
18+y=38

x=18
y=38-18

x=18
y=20

cena pierwszego tomu książki przed obniżką wynosi 18 zł
a cena drugiego tomu przed obniżką wynosi 20 zł.
2 3 2