Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T20:52:19+01:00
W strefie umiarkowanej, w której mieszkamy, lata bywajš upalne, a zimy doć mrone. Roliny, które zdecydowały się żyć w takim klimacie, muszš przystosować się do panujšcych tu warunków. Wiele jest sposobów na przetrwanie tej niesprzyjajšcej pory roku.

Roliny jednoroczne bardzo szybko zakwitajš i wykształcajš nasiona, które sš w stanie przetrwać zimę. Bulwy, cebule lub korzenie rolin kilkuletnich silnie rozrastajš się pod ziemiš, natomiast częć rosnšca nad powierzchniš zamiera. Z nadejciem wiosny z organów ukrytych pod ziemiš odradza się nowa rolina.

Drzewa należšce do rolin wieloletnich niestety nie mogš schować się pod ziemiš. Zatem, aby przetrwać niesprzyjajšcy wegetacji okres, a przede wszystkim niedostatek wody uwięzionej w zmarzniętej glebie, wymyliły inne rozwišzanie - włanie zrzucanie lici. Zrzucajšc licie drzewo wchodzi w stan spoczynku. Zmniejsza się zapotrzebowanie roliny na wodę, gdyż licie jej nie wyparowujš. W tkankach magazynowane sš cukry i tłuszcze, dzięki którym rolina jest odporna na mróz, ustaje fotosynteza.

Jak drzewo dowiaduje się, że włanie nadchodzi pora na zimowy odpoczynek? Otóż decydujš o tym zmiany w długoci dnia i nocy. Jesienne budziki powodujš odpadanie lici, a zegar wiosenny mówi rolinom, kiedy należy rozpoczšć wypuszczanie zielonych pędów.

Proces odpadania poprzedza starzenie się lici. Jakie zmiany zachodzš wówczas w liciu? Otóż licie zawierajš zielony barwnik, chlorofil. Kiedy lić jest koloru intensywnie zielonego, trudno uwierzyć, że pod zielonym barwnikiem kryjš się jeszcze inne, dodatkowe barwniki - żółte ksantofile, pomarańczowe karoteny i czerwone antocyjanidyny. Gdy chlorofil zostanie rozłożony, znika kolor zielony, a ujawniajš się niewidoczne dotšd pozostałe barwniki.

Licie przybierajš teraz piękne, jesienne barwy. Natomiast substancje odżywcze, takie jak skrobia i tłuszcze, magazynowane w liciach, już wczeniej zostały wycofane do pnia i gałęzi. W ogonku licia, tuż przy łodydze, tworzy się warstwa odcinania, a teraz wystarczy odrobinę silniejszy podmuch wiatru i .... Drzewo, po ciężkiej pracy w sezonie wegetacyjnym jest już gotowe na zasłużony odpoczynek. Stan ten trwa do czasu nadejcia wiosny. Wówczas cała przyroda budzi się z zimowego odrętwienia i spieszy na powitanie wiosny. Wszystkie żywe organizmy, również i drzewa rozpoczynajš kolejny cykl swego życia.
2010-02-15T20:52:19+01:00
2010-02-15T20:55:38+01:00
Tracą fotosyntezę (mniejsza temperatura) i to zmniejsza energię drzewa na zimę ponieważ nie musi utrzmywać liści.