Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T06:46:38+01:00
- Jednośc biotopu i biocenozy

-Warunkiem trwalej i samodzielnej egzystencji biocenozy w przyrodziie jest istnienie producentów konsumentów i reducentów, dzieki którym isnieje obieg zamkniety w amaterii.

-Organizacja biocenozy; - Zintegrowany uklad oparty na powiązaniach pokazowych i konkurencyjnych po miedzy poszczególnymi komponentami,

- Autonomia biocenozy, związana jest z jej odrebnością terytorialną organizacją wewnetrzną, orza powiązaniami i wzajemnymi uwarunkowanisami, - wszystkich komponentów

- Wzgledna równowaga biocenotyczna ; dotyczy w miare stalego skladu skladu gatunkowego i równowagi stosunków wewnetrznych bedocych wynikiem, adaptacji organizmów do przecietnych warunków środowiska,

- Sukcesja ekiologivczna; prowadzi do stabilizacji biocenozy i wynika ze stopniowego rozwoju w skutek interakcji komponentu oraz dostosowania sie do zmieniających sie warunków środowiska.