W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie 3a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie 3b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie 3c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:06:35+01:00
W pewnym gimnazjum są trzy klasy trzecie.W klasie 3a jest 16 chłopców i stanowią oni 50% tej klasy, w klasie 3b jest 7 chłopców i stanowią oni 25% tej klasy, a w klasie 3c jest 12 chłopców i stanowią oni 48% tej klasy. Jaki procent uczniów klas trzecich stanowią dziewczęta? Zapisz obliczenia.
3a - 16 dziewcząt
3b - 21 dziewcząt
3c - 23 dziewcząt

Razem : 70 dziewcząt
Razem : 35 chłopców
70/105 ≈ 66,6%
2010-02-15T21:09:29+01:00
3a chł-16 dz-16 razem 32
3b chł-7 dz-21 razem 28
3c chł-12 dz-13 razem 25

16+21+13=50 (50*100%)/75=około 66,67%