Odpowiedzi

2013-11-04T15:12:50+01:00
.Podmiotem jest najczęściej rzeczownik w mianowniku, np. Autor ukazuje życie współczesnego społeczeństwa. Jest to podmiot gramatyczny. Niekiedy pojawia się podmiot w dopełniaczu(podmiot logiczny): a) Przy orzeczeniu wyrażonym formułą nie ma, np. Ojca nie ma w domu. b) Jeżeli jako orzeczenie występują formy takich czasowników, jak: wystarczać, brakować, przybywać, ubywać, np. Ubyło od wczoraj wody w rzece. c) Gdy przy podmiocie stoi liczebnik od pięciu w górę, np. Osiem książek przewróciło się na regale. Gdy podmiot oznacza osoby płci męskiej, zamianę mianownika na dopełniacz powoduje liczebnik od dwóch w górę w formach: dwóch, trzech, czterech, np. Dwóch mieszkańców narzeka na zimne kaloryfery.(Nie powodują zmiany przypadka formy: dwaj, trzej ,czterej). W podobny sposób wpływają na przypadek rzeczownika w liczbie mnogiej w funkcji podmiotu liczebniki zbiorowe, np. dwoje, troje, czworo: Czworo niemowląt nie chce spać w nocy. Zdarza się, że podmiotem w zdaniu jest wyraz inny niż rzeczownik: - przymiotnik: Chory jeszcze się nie obudził po operacji. - imiesłów przymiotnikowy: Siedzący wstali z miejsc na powitanie jubilata. - liczebnik: Pierwszy (np. zawodnik)był bardzo zmęczony. - zaimek: Oni tutaj byli najwcześniej. - czasownik w bezokoliczniku: Pływać jest zdrowo. Czasem podmiot w zdaniu w ogóle nie pojawia się, ale potrafimy domyślić się go na podstawie formy osobowej czasownika, np. Idziemy do kina. (kto? my). Mówimy wtedy o podmiocie wskazanym osobową formą czasownika (inaczej podmiot domyślny). Bywa też, że funkcję podmiotu pełni jednocześnie kilka wyrazów (podmiot zbiorowy): -podmiot szeregowy (wyrazy występują w stosunku współrzędnym i oddzielamy je przecinkiem lub spójnikiem), np. Myszy, szczury, chomiki, króliki i wiewiórki należą do wspólnej rodziny gryzoni. - podmiot towarzyszący(wyrazy łączą się za pomocą spójnika z), np. Kot z psem jedzą z jednej miski. Istnieją też zdania bezpodmiotowe. Brak w nich wykonawcy danej czynności czy też sprawcy zjawiska. Informują one najczęściej o stanach fizycznych i psychicznych, np. Pada. Boli mnie w kolanie.
5 2 5