Odpowiedzi

2009-10-12T21:28:02+02:00
Przez punkty A = (2,1) i B = (-4,7) przechodzi parabola, której wierzchołek leży na osi y. Napisz równanie tej paraboli.
y=ax²+bx+c

1=4a+2b+c
7=16a-4b+c
xw=0

1=4a+2b+c
7=16a-4b+c
0=-b/2a

1=4a+2b+c
7=16a-4b+c
0=-b/2a

1=4a+2b+c
7=16a-4b+c
0=b

1=4a+c
7=16a+c
0=b

1-4a=c
7=16a+c
0=b

1-4a=c
7=16a+1-4a
b=0

1-4a=c
6=12a
b=0

1-2=c
1/2=a
b=0

-1=c
1/2=a
b=0

y=1/2x²-1
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-12T22:00:56+02:00
Przez punkty A = (2,1) i B = (-4,7) przechodzi parabola, której wierzchołek leży na osi y. Napisz równanie tej paraboli.

y=ax²+bx+c
W=(0,c)=(-b/2a,-Δ/4a)
-b/2a=0
-b=0→b=0
A = (2,1) i B = (-4,7)
y=ax²+c
1=4a+c /(-1)
7=16a+c

-1=-4a-c
7=16a+c

6=12a
a=1/2
c=1-2=-1
wzór: y=1/2 x²-1
4 3 4