1. W pewnej klasie jest x dziewcząt i y chłopców, razem 27 uczniów.Gdyby chłopców było dwa razy więcej, a dziewcząt dwa razy mniej, to klasa liczyłaby 24 uczniów.Ile jest chłopców a ile dziewcząt?
2.Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 13.Gdybyśmy przestawili cyfry tej liczby,to otrzymalibyśmy liczbę o 27 mniejszą. O jakiej liczbie mowa?
3.W pewnym trójkącie prostokątnym różnica miar kątów ostrych wynosi 50 stopni.Oblicz miary wszystkich kątów tego trójkąta.
Opisz nie wiadome i odpowiedni układ równań:
a/.Po odjęciu 50% liczby s od liczby t,otrzymamy liczbę o 20 mniejszą od liczby s.Po zwiększeniu liczby t o 5 % otrzymamy 150% liczby s
b/.Ojciec jest o 28 lat starszy od syna.Dwa lata temu był on od niego trzykrotnie starszy.
c/.Liczba a jest 10 razy większa od liczby b,a liczba b jest o 10 mniejsza od liczby a.

1

Odpowiedzi

2010-02-15T21:38:02+01:00
1.
x- liczba chłopaków
y- liczba dziewczyn

x+y=27
2x+ 1/2y=24 <== układ równań

x=27-y <== wyznaczamy "x"

2(27-y)+ 1/2y=24
54-2y+ 1/2y =24
54-2y+ 1/2y = 24
-1i1/2y = -30 / *2
-3y= -60 /: (-3)
y=20

x=27-20
x=7

dziewczyn 20, chłopaków 7


4.
a) t- 0,5s = s-20
t + 0,05t = 1,15s

c) a = 10b
b = a - 10

b) x- ojciec
y- syn

y + 28 = x
x - 3 = 3(y-3)

3. 180 - 90 = 90
x + x+50 = 90
2x = 90 - 50
2x = 40 / :2
x = 20

90 - 20 = 70

70 - 20 = 50 <= różnica kątów ostrych

Kąty : 90 stopni ( kąt prosty, o nim wiemy) , 20 stopni , 70 stopni

:] Chociaż w części zadania postarałam się pomóc :] Mam nadzieję że się przyda, zrozumiesz i będzie dobrze rozwiązane :]
2 3 2