1/Suma dwóch liczb wynosi 29 . Jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej.Iloczyn tych liczb wynosi :
A.200 B.12 C.204 D.209

2.Lody z bita śmietaną i rodzynkami kosztują 11 zł. Lody są 2 razy droższe od bitej śmietany i o 5 zł droższe od rodzynek. Cenę lodów (bez bitej śmietany i rodzynek) otrzymamy po rozwiązaniu równania:
A. t+2t+t-=11
B.t +1/2t+t+5=11
C.t+1/2t+1/2t-5+11
D.t+1/2t+t-5+11

3.Podstawą prostopadłościanu jest prostokąt o bokach 6 cm i 5 cm .Jaką wysokość powinien miec ten prostopadłościan aby pole jego powierzchni całkowitej było równe 280 cm (kwadratowych).

Uwaga!!! Proszę o podoawanie pełnych obliczeń można zgarnąć aż 21 PUNKTÓW!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T08:52:49+01:00
Zad.1
a=b+5
a+b=29
b+b+5=29
2b=24
b=12 a=29-b=29-12=17
a*b=12*17=204 odp C
Zad.2
t-cena lodów
t/2-cena bitej śmietany
t-5-cena rodzynek
t+t/2+t-5=11 odp D
Zad.3.
P=280
P=2ab+2ah+2bh
280=2*5*6+2*5*h+2*6*h
280=60+10h+12h
280-60=22h
22h=220
h=10 [cm]