Odpowiedzi

2010-02-16T03:34:17+01:00
Taką funkcją jest na przykład f(x)=x²-2.

Dla ogólnej postaci funkcji kwadratowej f(x) = ax²+bx+c można dobrać współczynniki a,b,c na wiele sposobów by przedział wartości był taki jak podany, wystarczy aby spełnione były warunki: a>0 (czyli parabola skierowana ramionami do góry) oraz f(-b/2a) = -2 (czyli wartość -2 w wierzchołku paraboli).
Przykładowo może to być także funkcja:
f(x)=x²+4x+2