1.sejm i senat są władzą:
a)wykonawcza
b)ustawodawcza
c)sadownicza

2)zgromadzenie narodowe to:
a)sejm senat prezydent
b)sejm rada ministrów
c)sejm senat

-na czele sejmu rp stoi :
a)sekretarz sejmu
b)prezyent sejmu
c)marszłek sejmu

zad 2 .Uzupełnij zdania.
a) czynne prawo wyborcze do Sejmu maja osoby które ukończyły....lat..
b) bierne prawo wyborcze do Sejmu mają osoby które ukończyły...lat a do Senatu...lat
c)sejm RP składa sie z ...posłów wybieranych na ...letnią kadencje
d) senat RP składa sie z...senatorów wybieranych na ....letnią kadencje

3.wymień podstawowe funkcje parlementu(4 odpowiedzi)
zad 4. podkreśl prawidłowa odpowiedż.

4- czy senat moze odzucic projekt ustawy uchwalonej przez sejm tak nie
-czy zgromadzenie narodowe moze uchwalic poprawki do kadencji tak nie
-czy sejm moze zglosic wotum nieufnosci wobec ministra tak nie
-projekt budzetu panstwa zglasza rza tak nie

5.wyjasnij pojecie
-immunitet parlamentalny

7.podj włsciw odpowiedz
-rada ministrow to:
a)organ dordczy prezydenta
b)rzad rp
c)głowa państwa

-kadncja prezydenta
a)6 lat
b)5 lat
c)4 lata

- na czele rady mnistrów stoi prezes rady ministrow powołany przez:
a)obywateli
b)senatc)prezydent

- w skład rm wchodza:...

-rada ministrów sprawuje władze:...
6.-prezydent wybierany jest przez
a)sejm
b)zgromadzenie narodowe
c)narod

-kadencja prezydenta trwa a)4 lata b)5 lat c)7 lat

-kandydat na prezydenta musi miec ukonczone
a)18lat b)25 lat c)35 lat

-wybory prezydenta sa a)proporcjonalne b)wiekszosciowe c)mieszane
-prezydent jest organem wladzy..............
-odpowiedzialnosc konstytucyjna prezydent ponosi przed.........

8.-weto prezydenckie oznacza...........................................................
-inicjatywa ustawodawcza polega na..........................i posiadaja ja.................
10.uzupelnij
-obezny prezydet rp jest...........
-obecnym prezesem rady ministrow czyli.......... jest.........
-obecnym marszalkiem sejmu jest..............
9. dokoncz zadanie
-uchwalenie konstytucji....
-nadawanie orderów...
-stosowanie prawa łaski...
-mianowanie przedstawicieli rp...
-wybór składu rp.....
-wprowadzanie poprawek do ustaw sejmu....
-ślubowanie prezydentów....
-organami sprawiedliwości w rp sa....
10.uzupelnij
-obezny prezydet rp jest...........
-obecnym prezesem rady ministrow czyli.......... jest.........
-obecnym marszalkiem sejmu jest..............
11.organem wymiaru sprawiedliwosci w rp sa.......... i ..................
zad 12. uzupełnij zdania.
a) trybunał........orzeka o odpowiedzialności osób zajmujących się...
b)trybunał........orzeka o zgodności.......
zad 14. wyjaśnij.
*dwuinstancyjność sądów
*niezawisłość sądów
*apolityczność
15. rozwiń i wyjasnij skrot
a)NIK
b)RPO
c)KRRiT
zad 17. podaj co najmniej 4 ministerstwa i osoby piastujące ich stanowisko.
18.
podaj dwie sytuacje w ktorych prezydent moze rozwiazac parlamet
-
-
zad.19. wyjaśnij skróty a następnie łącząc podane partie z ich przynależnością. określ które z nich stanowią koalicje rządzącą a które opozycje parlamentarną.
a) PSL
b) PO
c) SLD
d) PIS
koalicja rządząca. - ....
opozycja parlamentarna. - ......

mysle ze to bardzo duzo punktów za takie odpowiedzi...prosze o szybka pomoc...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:48:08+01:00
1) B
2)C
- C
zad.2
a) 18
b)21 , 30lat
c) 460, 4letnia
d) 100, 4 letnia
zad. 3
funkcja ustrojodawcza
funkcja ustawodawcza
funkcja kontrolna
funkcja kreacyjna
zad. 4
a) tak
b) tak
c) tak
d) tak
zad. 5
Immunitet parlamentarny jest to przywilej przysługujący parlamentarzystom (posłom i senatorom), który ma na celu zapewnienie im niezależności oraz swobodnej działalności na forum parlamentarnym.
Wyróżnia się 3 immunitety parlamentarne: materialny (nieodpowiedzialności, niekaralności, indemnitet), formalny (procesowy) oraz przywilej nietykalności
zad.7
-b
-b
-c
(w sklad..... - Prezes Rady Ministrów;
- Wiceprezesi Rady Ministrów;
- Ministrowie;
- Przewodniczący określonych w ustawach komitetów)
(sprawuje władze wykonawcza)
zad. 6
-c
-b
-c
-wykonawcza
-trybunałem stanu


zad.8
-oznaczenie służącego prezydentowi uprawnienia do zawieszenia wejścia w życie aktu prawnego uchwalonego przez parlament
-jest to przyznane w konstytucji uprawnienie do wystąpienia do Sejmu, jako organu ustawodawczego, z projektem ustawy. posiada wylacznie rada ministrow
zad. 10
-Lech Kaczyński
- rzadu, Donald Tusk
-Bronisław Komorowskiwiecej niee zdaze :) mam nadzieje ze pomoglam