Przetłumacz zdania na angielski.
1) W czerwcu będzie miała 75 lat, a nadal przebiega rano około dwóch mil, jedzie do biura na rowerze bez względu na pogodę i chodzi co wieczór na basen. No, niewielu siedemdziesięciolatków mogłoby jej dorównać.
2) Czas od śniadania do lunchu poświęcono na zwiedzanie centrum miasta, co dla mnie było w porządku. Nie, żebym szczególnie lubił średniowieczną architekturę, ale towarzystwo było bardzo przyjemne.
3) Koordynacja nie mogła być gorsza. Jeśli szefowie policji wiedzieli, Ŝe na jesieni będą problemy z obsadą, mogli poprosić burmistrza, żeby coś z tym zrobił, kiedy przygotowywano budżet. Teraz nic się nie da zrobić.
4)Jako optymista mocno wierzę, że około roku 2050 nikt nie będzie wspominał o limitach emisji dwutlenku, ponieważ od dawna będą uruchomione całkowicie alternatywne źródła energii.
5)Gdyby więcej ludzi nosiło broń czy też nie bałoby się mieć jej w domu, wtedy lęk przed zastrzeleniem mógłby skłonić wielu niedoszłych przestępców do tego, żeby pomyśleć dwa razy przed popełnieniem zbrodni.
6)Ten XIX-wieczny obraz jest imitacją XVII-wiecznego portretu, którego twórca mógł być związany z Diego Velazquezem. Oryginał zaginął podczas Wojny Domowej

Wstaw jedno słowo, które pasuje do 3 zdań
1)
-Despite feeling incredibly angry, he kept his voice _____
-Over the last few months we've seen a ____ rise in the cost of air fares
-A ______ job will guarantee you a permanent source of income
2)
-The campaign is moving into top____ as the election approaches
-Have you packed your climbing _____ ?
-The reverse _____on this car is so difficult to find.
3)The university took pains to ______off its reputation as the worst educational entre on the west coast and with good results.
-It's no use asking my father to let me stay out till midnight. He's going to _______ his head and say no.
-Ruth, come on, _____a leg. We don't want to be late, do we?
4)-The businessman was forced to say goodbye to all of his property. Even his ski _______ in the Alps was confiscated.
Scores of fishermen decided to _______ a formal complaint to the Ministry to voice their anger over the ban on cod fishing.
The holiday is bound to be fantastic. Our family are going to _____ in the most luxurious hotel in the country.
5)When Betty said she didn't love him any more, there was a ______ silence and surprisingly, he started to sob.
-The woman was heavily______ when she arrived at the maternity ward.
Literary critics hailed the book as a masterpiece, saying it was _____ with both affection and brutality.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T22:23:31+01:00
Eee... dość łatwe

I.
1)She'll be 75 in June and still she runs about two miles every morning, cycles to her office irrespective of the weather and goes swimming every evening. Well, few septuagenerians could match her.
2)The time between breakfast and lunch was devoted to sightseeing in the city centre, which was fine with me. Not that I'm particularly keen on medieval architecture, but it's the good company that I enjoyed.
3)The timing couldn't have been worse. If the police chiefs knew there would be staffing problems in autumn, they could
have asked the mayor to do something about it when the budget was being prepared. Nothing can be done right now.
4)As an optimist I strongly believe that around 2050 no one will mention carbon emissions because completely alternative energy sources will long have been introduced.
5)If more people carried guns or weren't afraid to have them in their homes, then the fear of being shot to death might make many would-be criminals think twice before comitting a crime.
6)This 19th century painting is an imitation of a 17th century portrait whose author may have been associated with Diego
Velazquez. The original disappeared during the Civil War.
II.
1) steady
2) gear
3) shake
4) lodge
5) pregnant
1 5 1