Odpowiedzi

2009-10-12T21:40:12+02:00
W niniejszej rozprawce, w oparciu o liczne argumenty, chcę udowodnić, że wojna doproawdza do zmiany ludzi, kultury oraz wierzeń.

Po pierwsze wszelkie wojny doprowadzają do śmierci ważnych osób dla poszczególnych krajów. Giną pisarze, generałowie, poeci oraz inne ważne osobistości. Ale nie tylko ważni ludzie. Ginie masa ludzi. Ludzie zmuszeni są emigrować ze swojej ojczyzny. W ten sposób często zapomninają o swoich tradycjach oraz miłości do ojczyzny.

Po drugie w czasie wojny ważne eksponaty, budynki, dzieła sztuki mogą zostać zniszczone. Ważne książki, deklaracje zabytki przypominające o wygranej walce. Mogą pujść w zapomnienie.

Po trzecie masa ludzi jest prześladowana za ich wyznanie religijne i pochodzenie. Doskonałym przykładem może być film Romana Polańskiego "Pianista", w którym ukazano jak brutalnie obchodzono się z Żydami.

Ostatni argument dotyczy narzucania przez obce państwa, swojej kultury, religii i języku. Przykładem może być rusyfikacja, której musieli przestrzegać wszyscy Polacy. Nie mogli oni rozmawiać w języku polskim, czytać polskich książek, jak również wycofano polskich urzędników. To sprawia, że kultura danego państwa może w zastraszającym tempie zaniknąć.

Podsumowując, uważam, że wojna jest wielkim okrucieństwem, które sprzyja ogromnej zmianie kultury. Człowiek zabija drugiego człowieka zadając ból nie tylko jemu, ale także całemu narodowi. Od tych wydarzeń nić ani nikt nie będzie już taki sam.
3 2 3