Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-15T21:40:52+01:00
A) 3i 5
c^2 = 3^2+5^2 = 9+25 = 34
c= √34

b) 1 i √2
c^2= 1^2 + √2^2 = 1+2 = 3
c=√3

c) √2 i √3
c^2= √2^2 + √3^2 = 2+3=5
c=√5

d) 3 i 6
c^2 = 3^2+6^2= 9+36=45
c=√45 = √(9*5)=3√5

e) 2 i 6
c^2= 2^2+6^2 = 4+36=40
c=√40=√(4*10)=2√10

f) 5 i 10
c^2= 5^2+10^2 = 25+100=125
c= √125 = √(25*5)=5√5
23 4 23
2010-02-15T21:41:42+01:00
A) 3² + 5² = c²
9 + 25 = 34
c = √34
b) 1 + 2 = c²
3 = c²
c = √3
c) 2 + 3 = c²
c = √5
d) 9 + 36 = c²
c = √45
e) 4 + 36 = c²
c = √40
f) 25 + 100 = c²
c = √125
14 3 14
2010-02-15T21:55:19+01:00
A) 3²+5²=x²
9+25=x² I√
x=√34


B) 1²+(√2)²=x²
1+2=x²
3=x² I√
x=√3

C) (√2)²+(√3)²=x²
2+3=x²
5=x² I√
x=√5

D)3²+6²=x²
9+36=x²
45=x² I√
x=√45
x=3√5

E)2²+6²=x²
4+36=x²
40=x² I√
x=√40
x=2√10

F)5²+10²=x²
25+100=x²
125=x² I√
x=√125
x=5√5

Dasz naj??? wszystko dokładnie opisane!
17 4 17