Odpowiedzi

2010-02-15T21:42:51+01:00
1.Częstochowa leży w regionie wyżyny krakowsko-częstochowskiej.
2.Na terenie gór świętokrzyskich przeważają gołoborza.
3.Rolnictwo rozwinęło się najlepiej na wyżynie Kielecko-Sandomierskiej.
4.Na wyżynie Lubelskiej uprawia się między innymi pszenicę, buraki cukrowe, rzepak, tytoń i chmiel.
5.Na południu Polski znajdują się m.in Sudety.
6.Ze względu na korzystne warunki przyrodnicze rolnictwo jest najlepiej rozwinięte na Nizinie Śląskiej.
7. Na pojezierzu Mazurskim dobrze rozwinięty jest przemysł drzewny.
8.Na obszarze Nizin Środkowopolskich ukształtował się krajobraz rzeźby staroglacjalnej.
9.Wyżyna Sandomierska Pokryta jest warstwą lessu, na którym utworzyły się czarnoziemy.
10.Warszawa leży w regionie Mazowsza.