1.Pocisk o masie 3g, wylatując z lufy karabinu, ma prędkość 800m/s. Oblicz średnią wartość siły wyrzucającej pocisk, jeżeli lufa karabinu ma długość 95cm. Przyjmij, że ruch pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony.
2.Pięciu mężczyzn popycha wagon o masie 15 ton.Wypadkowa siła hamująca działająca na wagon wynosi 500N. Jaką prędkość uzyska wagon po czasie równym pół minuty, jeżeli każdy mężczyzna działa siłą 200N?
3.Dziecko wrzuciło kamień do studni o głębokości 50m. Po jakim czasie usłyszało odgłos uderzenia kamienia o wodę, jeżeli prędkość rozchodzenia się dźwięku wynosi 331m/s?

Proszę szybko !!!
na jutro...;/
2 zadania wystarczą,do wyboru ^^

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T01:42:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
1/dane: m=3g, v=800m/s, l=95cm, vo=0
szukane: F
F=ma a=[v-vo]/t = v/t
F=mv/t t=l/v
F=mv2/l = 0,003kg*640000m2/s2 /0,95m = 2021 N = 2,021 kN

2/dane:m=5t=5000kg, T=500N, F=200N, n=5 robotników, t=30s, vo=0
szukane: v
v=at........a=Fw/m.......Fw=nF - T
v=[nF - T]*t/m = [5*200N - 500N]*30s/5000kg = 3m/s

3/dane:h=50m, v=331m/s, g=10m/s2,
szukane:t
szukany czas = czas t1 na spadek swobodny kamienia + czas t2 dotarcie
dźwięku od dna do dziecka
t = t1 + t2..........t1=[2gh]^1/2=[2*10m.s2*50m]^1/2 = 31,6s
......................t2=h/v=50m/331m/s=0,15s
t = 31,6s + 0,15s = 31,75 s

.....................pozdrawiam