Czy mógłby mi ktoś przetłumaczyć poniższy tekst na język rosyjski lub napisac coś na temat gazety lub czasopisma

Ze wszystkich gazet na rynku wybrałam "Gazetę Wyborczą", ponieważ jest przejrzysta i podoba mi się, że jest podzielona na częsci tematyczne: w częsci głownej są informacje ze świata, kraju i regionu. Pózniej są wiadomości sportowe, dodatki: "Co jest grane" i "Duży Format", a co piatek jest wydawany dodatek telewzyjny. Układ graficzny pierwszej storny jest czytelny tzn. tytuł jest umieszczony w środku, po lewej stornie znajduje się data, cena, redaktor, wydawca oraz adres strony internetowej. W dolnej częci znajduje się : temat głowny " Nobel dla Pamuka", a następnie 3 mniejsze artukyłu dotyczące polityki banokowości oraz zdrowia. Na stronie głównej umieszczona jest rózwnież wmianka o zwycięstwie reprezentacji Polski nad Portugalią.
Artykuł, który wybrałam do oceny to główny temat, czyli nagroda Nobla dla Pamuka. Artykuł jest napisany zrozumiale, zawiera najważniejsze informacje o poecie jak również o jego kraju.

3

Odpowiedzi

2010-02-15T21:41:40+01:00
Я из всех газет на рынке выбрала "", потому что прозрачная и нравится мне, что разделена на чэнсци тематическое: в чэнсци гловнэй информации по миру, стране и региону. Пузней спортивные известия, добавки: "что играно" и "", а что пятэк выдаванное приложение тэлевзыйны. Раскладка первой сторны разборчивый т. е. звание устроено среди, по нелегальной сторно расположен дата, цена, редактор, издатель и адрес интернет-сайта. В нижней чэнци расположен: тема гловны "Нобель для Памука", а затем более маленькое артукылу касающиеся баноковосьци и. В стороне главной помещена рузвнеж вмянка о победе представительства Польши над Португалией. Статья я, которую выбрала к оценке это главная тема, то есть награда Нобеля для Памука. Статья написана понятно, заключит наиболее важные сообщения о поэте а также об его стране.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-15T21:42:27+01:00
Из всех газет на рынке, я выбрал "Gazeta Wyborcza", потому что он прозрачен, и мне нравится, что он разделен на тематические части: основная часть информации в мире, стране и регионе. Позже сообщений спортивных дополнения: "То, что происходит" и "большой формат, и то, что опубликованные в пятницу добавил telewzyjny. Первый Глобальный план размещения является ясной, т.е. название находится в середине, слева полный текст доклада, является дата, цена, редактора, издателя и адрес веб-сайта. Hижней части имеется: основные "Нобель для Памука", а затем 3 меньших artukyłu политика banokowości и здоровье. На главной странице находится rózwnież wmianka победу польской национальной команды над португальцами. Статья, которую я выбрал для оценки основных тем, которые Нобелевскую премию за Памук. Статья написана понятно, содержит важные сведения о поэте, а также его страны.
2010-02-15T21:43:25+01:00
Из всех газет на рынке, я выбрал "Gazeta Wyborcza", потому что он прозрачен, и мне нравится, что он разделен на тематические части: основная часть информации в мире, стране и регионе. Позже сообщений спортивных дополнения: "То, что происходит" и "большой формат, и то, что опубликованные в пятницу добавил телевидения. Первый Глобальный план размещения является ясной, т.е. название находится в середине, слева полный текст доклада, является дата, цена, редактора, издателя и адрес веб-сайта. В нижней части имеется: основные "Нобель для Pamuka", а затем 3 меньших artukyłu политика banokowości и здоровье. На главной странице находится rózwnież wmianka победу польской национальной команды над португальцами.
Статья, которую я выбрал для оценки основных тем, которые Нобелевскую премию за Памук. Статья написана понятно, содержит важные сведения о поэте, а также его страны.